Installatørar

Inntak

Vang Energiverk Kf benytter seg f.o.m 01.jan 2015 av REN-blad 4100 som grunnlag for utførelse av alle typer inntak. Vang Energiverk KF sitt distrubusjonsnett endar i tilkoblingsskåpet på utsida av installasjon. Nb! Kortslutningsvernet i tilkoblingsskap er anleggseigars ansvar.

Installatørmelding

Skal du/dykkar utføre installasjonsvirksomhet i Vang, da må du kontakte Vang Energiverk Kf slik at vi kan registrere di virksomhet og gje deg adgang til meldingsportalen vår.

Pålogging Meldingsweb

Tilknytning og størrelse på overbelastningsvern

Alle våre trafokretser er dimensjonert etter forventa forbruk og antall tomter på planleggingstidspunktet. Trafokretsene opererer difor med forskjellig tillatt sikringsstørrelse på OV.
Om kundane ynskjer sikringstørrelse utover standard på sin trafokrets vil dette føre til auka tilknytningsgebyr. Sjå under for beregning.
Lågare OV enn standard og reduksjon i OV gjev ikkje rett på refusjon.

Liste over tillatt sikringsstørrelse.

Mal for beregning av av auka tilknytningsgebyr.

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no