Går sikringane ofte?

Av og til kan belastningen på enkelte kursar bli for stor, slik at sikringen går. Dette er slik eit anlegg skal fungere ved overbelastning. Får du feil på eit elektrisk apparat kan resultere i at sikringane går.

Ein burde foreta seg noko dersom dette skjer ofte. Ein kan kontrollera sikringsskåpet og sjekka om nokon av sikringane er varme, og evt. redusere forbruket på den aktuelle kursen. Det er og viktig at ein i skåp med skrusikringar, sjekkar at desse sit godt. Varmgang over tid bør kontrollerast av ein elektriker.

Hugs at du kan ha fleire skåp i ein bolig. Det er viktig å kontrollera alle.

Meny
KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no