NB. Utfallskartet er automatisk og basert på feilmeldinger fra AMS-målerne. Dette krever at innsamlingstjenesten har mobildekning, og vil være unøyaktig ved større feil der mobildekningen er ute i større områder. Se våre driftsmeldinger lenger ned på denne siden, på våre facebook-sider eller twitter for oppdatert informasjon ved større utfall.