AMS målarar - HAN-port

Brukarveiledning

Kamstrup 3-fase AMS målar
Kamstrup 1-fase AMS målar
Kamstrup CT AMS målar

 

Fakta om kamstrup sine AMS-målarar

Faktaark om fjernavlesning via radiokommunikasjon

Faktaark om radionettverk

Faktaark om sikkerhet

 

HAN-Port

Alle målere er utstyrt med HAN-Port. Denne må aktiveres og utstyres med en egen HAN-modul. Ta kontakt på epost@vangenergi.no for aktivering av HAN-port.

 

Meir informasjon

Les gjerne denne artikkelen for meir informasjon: http://www.vangivaldres.no/aktuelt/nyheitsarkiv/smart-straum/

NVE har laga eigen informasjonsside om AMS: https://www.nve.no/stromkunde/installasjon-av-smarte-strommalere-ams/

NEK (Norsk Elektroteknisk Komité) har samla litt informasjon om HAN-porten på ei informasjonsside: NEK infoside om HAN.

 

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no