Målaravlesing

MÅLARAVLESING?

I løpet av 2016 og 2017 har vi fått byttet ut de fleste av våre tariffapparat til fjernavleste målarar.De aller fleste av våre kunder treng difor ikkje å lese av målerstanden.

Har du av forskjellige grunnar ikkje fått ny målar, eller fått innvilga fritak får kravet om automatisk målar lyt du fortsatt sende inn målarstanden som før.

 

Fremgangsmåte for innsending av målarstand:

MÅLARAVLESING LEVERT PÅ NETT

Logg inn på kundesidane og lever målarstand direkte til vår avregningssystem.
Innlogging krev kundenummer og pinkode. Dette finn du på sist mottatte faktura.

MÅLARAVLESING LEVERT PÅ SMS

Våre kundar kan levere målaravlesing på SMS.

Send kodeordet VEVM foran målarnummeret og målaravlesing til 26166

Eksempel : VEVM 12345 54321
Målarnummer kan ha fra 2 til 10 sifffer
Målerstand er i de fleste tilfeller 5 eller 6 siffer. 

Du vært automatisk meldt inn i tjeneste med avlesning på SMS. Ønsker du ikkje å benytte dette tilbodet må du avregistrere deg med
VEVM stopp kundenummer målernr til 26166.

Ved neste avlesingsdato vil du få eit varsel på din mobil.

Send inn målaravlesing ofte, slik at vi får mest mogleg korrekte data på straumavrekninga di.

Avlesingsdatoar:

1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september, 1. november.

Les av så nær opptil avrekningsdato som mogleg.

Vi tek også imot målaravlesning på epost: epost@vangenergi.no, og over telefon.

Ved spørsmål, ta kontakt med vår kundeservice på tlf. 61 36 75 50 eller send ein epost til

epost@vangenergi.no

Meny
KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no