BESTILLING AV NETTLEIGE/KUNDEBYTTE/OPPSIGELSE

Ta kontakt på epost@vangenergi.no eller 61 36 75 50 og vi vil hjelpe deg.

 Kostnad ved tilknytning vil være avhengig av valgt sikringsstørrelse. Ta kontakt med energiverk eller installatør for pris for nye anlegg og justering av sikringsstørrelser.

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no