Plusskunde

Vang Energiverk KF har åpnet opp for å inngå avtaler med plusskunder.

 

Vi har ansvaret for spenningskvaliteten på vårt distribusjonsnett og er derfor nødt til å stille en del tekniske krav til anlegget.

Produksjonsanlegg opp til 25 kWp må følge REN-blad 0342 sine tekniske retningslinjer. For større anlegg enn 25 kWp vil vi stille ytterligere krav.

Det kreves også en vekselsretter på anlegget. Denne vekselsretteren må være sertifisert iht til tysk norm VDE 4105-2011 eller europeisk norm EN 50438:2013. Dette må dokumenteres sammen med installasjonsmelding fra installatør.

 

Vang Energiverk KF forbeholder seg retten til å koble ut anlegget uten varsel, samt kortslutte anlegget ved arbeid i distribusjonsnettet.

Det er plusskundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller de tekniske kravene som stilles, herunder utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet.

 

NVE jobber med forskrift som skal regulere plusskundene og betaling av innlevert strøm. Fram til Elhub og tilknyttet programvare takler automatisk håndtering av plusskundene vil Vang Energiverk KF håndtere dette manuelt.

 

Vang Energiverk KF betaler kundene spotpris fra Nordpool Spot.

Plusskundens eget strømforbruk utover egenproduksjon belastes etter normal tariff.

 

Det finnes muligheter for tilskudd fra Enova. Informasjon om mulige tilskuddsordninger finnes på Enova sine hjemmesider, https://www.enova.no/.

Kunden må selv dekke kostnadene til selve produksjonsutstyret og installatør iht til gjeldende forskrifter, da Vang Energiverk KF ikke har ansvar for kundens utgifter.

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no