Val av kraftleverandør

Som netteigar plikter vi å levere kraft fram til du har valt ein kraftleverandør og inngått ein ordinær kraftleveringsavtale. I tillegg til nettleige kjem venteprodukt/ventetariff på kraft ifbm. leveringsplikten.

Venteprodukt er spot/markedskraft + påslag.
I dei fyrste seks vekene er påslaget på 6,25 øre/kWh inkl.mva. Deretter aukast påslaget til 16,25 øre/kWh inkl.mva.

Nettselskap skal opptre nøytralt overfor kraftleverandørar og kundar, jfr. retningslinjer gitt av NVE.

Les mer om leveringsplikt på NVE sine sider her

BYTTE AV KRAFTLEVERANDØR

Ynskjer du å byte kraftleverandør? Ta kontakt med din nye kraftleverandør som vil sende melding om dette til din netteigar.

Se leverandørliste her.

 

Informasjon om kraftpris og kraftleverandør i Vang Energiverk KF sitt nettområde finn du på nettsidene til Strømprisportalen: (http://www.strompris.no)

Byte av kraftleverandør tar minimum 6 virkedagar.

Ved leverandørbytte må du gje opp følgjande opplysningar:

* Kundenamn og postadresse

* Fødselsdato eller organisasjonsnummer

* Målepunkt-ID

* Anleggsadresse

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no