Byggjestraum

Nyttast for byggeplassar og anna mellombels forbruk.
Everket leiger ut byggjestraumskap. Kostnader ved bygging og riving av provisorisk linje kjem i tillegg. Ved større behov enn 10 kW etter nærare avtale med energiverket. Maks leigetid: 2 år.

  Eks. mva Inkl. mva
Nettleige    
Fastledd kr/år 6.500,- 8.125,-
Dagleige kr/dag 25,- 31,25,-
Oppsetting og nedtaking kr. 2.500,- 3.125,-
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.01-30.03 34,09 42,61
Periode 01.04-30.04 28,81 36,01
Periode 01.05-30.08 26,41 33,01
Periode 01.10-31.12 28,81 36,01

Alle oppgitte priser er inkl. forbruksavgift

 

 

Avgifter til staten pr. 01.07.22

Avgift til Energifondet (ENOVA)

  Hushaldning- og hyttekundar : 1 øre/kWh + 25% mva = 1,25 øre/kWh. Inkludert i energileddet.
  Næringskundar : 800 kr pr målepunkt + 25 % mva = 1000,- kr . Inkludert i fastleddet.
Forbruksavgift
p.t. 15,41 øre/kWh + 25% mva = 19,26 øre/kWh
Redusert sats januar - mars: 8,91 øre/kWh + 25 % mva = 11,14 øre/kWh

Merverdiavgift (MVA)
p.t. 25%

 

Vang Energiverk har mottatt kr 1 762 836 i utjamningstilskot for 2022. 

 

 

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no