Byggjestraum

Nyttast for byggeplassar og anna mellombels forbruk.
Everket leiger ut byggjestraumskap. Kostnader ved bygging og riving av provisorisk linje kjem i tillegg. Ved større behov enn 10 kW etter nærare avtale med energiverket. Maks leigetid: 2 år.

  Eks. mva Inkl. mva
Nettleige    
Fastledd kr/år 7.000,- 8.750,-
Dagleige kr/dag 20,- 25,-
Oppsetting og nedtaking kr. 2.300,- 2.875,-
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.05-30.09 32,33 40,41
Periode 01.10-30.04 34,73 43,41

Alle oppgitte priser er inkl. forbruksavgift

For alle nye anlegg er det eit påkoblingsgebyr på kr kr 6.000,- eksl mva (7.500,- inkl mva). 

 

Avgifter til staten pr. 01.01.19


Avgift til Energifondet (ENOVA)

  Hushaldning- og hyttekundar : 1 øre/kWh + 25% mva = 1,25 øre/kWh. Inkludert i energileddet.
  Næringskundar : 800 kr pr målepunkt + 25 % mva = 1000,- kr . Inkludert i fastleddet.
Forbruksavgift
p.t. 15,83 øre/kWh + 25% mva = 19,79 øre/kWh
Merverdiavgift (MVA)
p.t. 25%

 

 

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no