Kundar med årleg forbruk over 100 000 kWh og høgspent

Nettleiga er det du betaler til nettselskapet ditt for å få overført straum inn til boligen din, og består av fastledd og energiledd + brukstidstillegg. 

 

Tariff for lavspent næring, med forbruk over 100 000 kWh

Sikring/overlastvern:
Frå 125A 230V - frå 80A 400 V

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 6.200,- 7.750,-
     
Effekt måling < 200 kW.kr/kw/mnd 66,66 83,33
Effekt måling > 200 kW.kr/kw/mnd 51,66 64,58
(Effekt avregnast månadleg)    
     
Energiledd øre/kWh    
01.01 - 31.03 19,16  23,95
01.04 - 31.12 25,84  32,30
Brukstidstillegg øre/kWh 10,00   12,50

Energileddet vært redusert med 8,35 øre/kWh inkl mva i januar, februar og mars, grunna lågare forbruksavgift.


Tariff for høgspent næring 22kV

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 6.200,- 7.750,-
     
Effekt måling >= 0 kW.kr/kW/mnd 41,66 52,08
(Effekt avregnast månadleg)    
     
     
Energiledd øre/kWh    
01.01 - 31.03 17,16 21,45
01.04 - 31.12 23,84 29,80
Brukstidstillegg øre/kWh 10,00 12,50

Energileddet vært redusert med 8,35 øre/kWh inkl mva i januar, februar og mars, grunna lågare forbruksavgift.

Avgifter til staten pr. 01.01.23


Avgift til Energifondet (ENOVA)
800 kr  årleg + 25 % mva = 1 000 kr årleg, som del av fastledd.

Forbruksavgift
p.t. 15,84 øre/kWh + 25% mva = 19,80 øre/kWh

Fra 1. januar - 31. mars er forbruksavgift 9,16 øre/kWh + 25% mva = 11,45 øre/kWh

Merverdiavgift (MVA)
p.t. 25% 

Energiledd vert endra i tråd med vedtak frå regjeringen.

Øvrige gebyr

  Eks. mva Inkl. mva
Dagleie byggjestraum 25,- 31,25
Oppsett byggjestraum 2.500,- 3.125,-
Stenging grunna manglande betaling 1.000,- 1.250,-
Årleg gebyr for manuelt avlest målar 1.500,- 1.875,-
Målarkontroll ved seriemåling 600,- 750,-
Målarkontroll ved innsending til tredjepart 2.000,- 2.500,-
Bomtur ved førehandsvarsla oppdrag 1.200,- 1.500,-

 

Gebyr for målarkontroll fell bort om det blir identifisert feil på målaren.

Midlertidig stenging av anlegg, bestilt av kunde, for periode under 12 månader
fritek ikkje kunden frå fastbeløp på nettleie i den fråkopla perioden.

Ved opning av anlegg som har vært fråkopla meir enn 12 måndaer, vil dette
verte behandla som et nytt anlegg og det vil verte berekna anleggsbidrag.

Ta kontakt for informasjon om kostnad for påkobling av nye anlegg.

 For oversikt over nettleige hos andre nettselskap og meir informasjon om nettleige, sjå NVE sine nettsider.

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no