Tariffar for hytte/fritidsboligar

H4HY - Hytter og fritidsboliger
Sikring/overlastvern:
T.o.m. 125A/230V IT -  80A/400V TN

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 4.100,- 5.125,-
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.01-30.03 35,09 43,86
Periode 01.04-30.04 29,81 37,26
Periode 01.05-30.09 27,41 34,26
Periode 01.10-31.12 29,81 37,26

Alle oppgitte priser er inkl. forbruksavgift.Gjør oppmerksom på at forbruksavgift blir redusert i månedene januar - mars 2022.

 

Avgifter til staten pr. 01.07.22


Avgift til Energifondet (ENOVA)
1 øre/kWh + 25% mva = 1,25 øre/kWh inkl. i energileddet.

Forbruksavgift
p.t. 15,41 øre/kWh + 25% mva = 19,26 øre/kWh
Redusert sats januar - mars: 8,91 øre/kWh + 25 % mva = 11,14 øre/kWh


Merverdiavgift (MVA)
p.t. 25%

Vang Energiverk har mottatt kr 1 762 836 i utjamningstilskot for 2022. 

Øvrige gebyr

  Eks. mva Inkl. mva
Stenging grunna manglande betaling 1.000,- 1.250,-
Årleg gebyr for manuelt avlest målar 1.500,- 1.875,-
Målarkontroll ved seriemåling 600,- 750,-
Målarkontroll ved innsending til tredjepart 2.000,- 2.500,-
Bomtur ved førehandsvarsla oppdrag 1.200,- 1.500,-

 

Gebyr for målarkontroll fell bort om det blir identifisert feil på målaren.

Midlertidig stenging av anlegg, bestilt av kunde, for periode under 12 månader
fritek ikkje kunden frå fastbeløp på nettleie i den fråkopla perioden.

Ved opning av anlegg som har vært fråkopla meir enn 12 månader, vil dette
verte behandla som et nytt anlegg og det vil verte berekna anleggsbidrag.

Ta kontakt for informasjon om kostnad for påkobling av nye anlegg.

For oversikt over nettleige hos andre nettselskap og meir informasjon om nettleige, sjå NVE sine nettsider.

 

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no