Tariffar for hytte/fritidsboligar

H4HY - Hytter og fritidsboliger
Sikring/overlastvern:
T.o.m. 125A/230V IT -  80A/400V TN

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 5.100,- 6.375,-
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.01-28.02 35,09 43,86
Periode 01.03-30.04 32,49 40,61
Periode 01.05-30.09 30,09 37,61
Periode 01.10-31.12 32,49 40,61

Alle oppgitte priser er inkl. forbruksavgift.

 

Avgifter til staten pr. 01.01.21


Avgift til Energifondet (ENOVA)

1 øre/kWh + 25% mva = 1,25 øre/kWh inkl. i energileddet.
Forbruksavgift
p.t. 16,69 øre/kWh + 25% mva = 20,86 øre/kWh
Merverdiavgift (MVA)
p.t. 25%
Utjevningstilskudd
Vang Energiverk har fått kr 896 505,- i 2021. Fra 1. mars 2021 - 31.12.2021 er dette tatt hensyn til i energileddet.

 

Øvrige gebyr

  Eks. mva Inkl. mva
Stenging grunna manglande betaling 1.000,- 1.250,-
Årleg gebyr for manuelt avlest målar 1.500,- 1.875,-
Målarkontroll ved seriemåling 600,- 750,-
Målarkontroll ved innsending til tredjepart 2.000,- 2.500,-
Bomtur ved førehandsvarsla oppdrag 1.200,- 1.500,-

 

Gebyr for målakontroll fell bort om det blir identifisert feil på målaren.

Midlertidig stenging av anlegg, bestilt av kunde, for periode under 12 månader
fritek ikkje kunden frå fastbeløp på nettleie i den fråkopla perioden.

Ved opning av anlegg som har vært fråkopla meir enn 12 måndaer, vil dette
verte behandla som et nytt anlegg og det vil verte berekna anleggsbidrag.

Ta kontakt for informasjon om kostnad for påkobling av nye anlegg.

For oversikt over nettleige hos andre nettselskap og meir informasjon om nettleige, sjå NVE sine nettsider.

 

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no