Tariffar for hytte/fritidsboligar

H4HY - Hytter og fritidsboliger
Sikring/overlastvern:
T.o.m. 125A/230V IT -  80A/400V TN

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 4.608,- 5.760,-
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.05-30.09 33,48 41,85
Periode 01.10-30.04 35,88 44,85

Alle oppgitte priser er inkl. forbruksavgift.

 

Avgifter til staten pr. 01.01.18


Avgift til Energifondet (ENOVA)

1 øre/kWh + 25% mva = 1,25 øre/kWh inkl. i energileddet.
Forbruksavgift
p.t. 16,58 øre/kWh + 25% mva = 20,73 øre/kWh
Merverdiavgift (MVA)
p.t. 25%

Gebyr for opning/stenging

Tilkopling/stenging av anlegg

  Eks. mva Inkl. mva
Stenging (omkostningar) 1.352,- 1.690,-
Opning (omkostningar) 1.352,- 1.690,-
Frammøte (omkostningar) 1.160,- 1.450,-


For alle nye anlegg er det eit påkoblingsgebyr på kr 7.500,- inkl mva.

For oversikt over nettleige hos andre nettselskap og meir informasjon om nettleige, sjå NVE sine nettsider.

 

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no