Næring og landbruk

H41-H42 - Gardsbruk og mindre næring:
Sikring/overlastvern:
Til og med 125A 230V - Til og med 80A 400 V

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 4.000,- 5.000,-
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.01-30.03 34,09 42,61
Periode 01.04-30.04 28,81 36,01
Periode 01.05-30.09 26,41 33,01
Periode 01.10-31.12 28,81 36,01

 

Mindre næring, med større overbelastningsvern:
Sikring/overlastvern:
Frå 125A 230V - frå 80A 400 V og forbruk under 100 000 kWh i året.

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 7.500,- 9.375,-
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.01-30.03 34,09 42,61
Periode 01.04-30.04 28,81 36,01
Periode 01.05-30.09 26,41 33,01
Periode 01.10-31.12 28,81 36,01

 

 

Tariff for næringsverksemd, T3M-tariff - Lavspent

T3M - Større næring
Sikring/overlastvern:
Frå 125A 230V - frå 80A 400 V og forbruk over 100 000 kWh i året.

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 7.500,- 9.375,-
     
Effekt måling < 200 kW.kr/kw/år 800,- 1.000,-
Effekt måling > 200 kW.kr/kw/år 620,- 775,-
(Effekt avregnast månadleg)    
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.01-30.03 26,09 32,61
Periode 01.04-30.04 20,81 26,01
Periode 01.05-30.09 19,61 24,51
Periode 01.10-31.12 20,81 26,01

Tariff for næringsverksemd, T3H-tariff - Høgspent 22kV

T3H - Større næring - Høgspent 22 kV

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 10.900,- 13.625,-
     
Effekt måling >= 0 kW.kr/kW/år 500,- 625,-
(Effekt avregnast månadleg)    
     
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.01-30.03 24,24 30,30
Periode 01.04-30.04 18,96 23,70
Periode 01.05-30.09 17,86 22,33
Periode 01.10-30.12 18,96 23,70

Felles

Alle oppgjevne prisar er inkl. forbruksavgift

Avgifter til staten pr. 01.07.22:
Avgift til Energifondet (ENOVA)
Næringskundar : 800 kr pr målepunkt + 25 % mva = 1000,- kr . Inkludert i fastleddet.
Forbruksavgift p.t. 15,41 øre/kWh + 25% mva = 19,26 øre/kWh
Redusert januar - mars: 8,91 øre/kWh + 25% mva = 11,14 øre/kWh

Merverdiavgift p.t. 25%
Vang Energiverk har mottatt kr 1 762 836 i utjamningstilskot for 2022. 

Øvrige gebyr

  Eks. mva Inkl. mva
Stenging grunna manglande betaling 1.000,- 1.250,-
Årleg gebyr for manuelt avlest målar 1.500,- 1.875,-
Målarkontroll ved seriemåling 600,- 750,-
Målarkontroll ved innsending til tredjepart 2.000,- 2.500,-
Bomtur ved førehandsvarsla oppdrag 1.200,- 1.500,-

 

Gebyr for målarkontroll fell bort om det blir identifisert feil på målaren.

Midlertidig stenging av anlegg, bestilt av kunde, for periode under 12 månader
fritek ikkje kunden frå fastbeløp på nettleie i den fråkopla perioden.

Ved opning av anlegg som har vært fråkopla meir enn 12 månader, vil dette
verte behandla som et nytt anlegg og det vil verte berekna anleggsbidrag.

Ta kontakt for kostnad ved nytt anlegg.

 

For oversikt over nettleige hjå andre nettselskap og meir informasjon om nettleige: sjå NVE sine nettsider: www.nve.no/nettleie

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no