Næring og landbruk

H41-H42 - Gardsbruk og mindre næring:
Sikring/overlastvern:
Til og med 125A 230V - Til og med 80A 400 V

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 4.616,- 5.770,-
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.05-30.09 32,48 40,60
Periode 01.10-30.04 34,88 43,60

 

Tariff for næringsverksemd, T3M-tariff - Lavspent

T3M - Større næring
Sikring/overlastvern:
Frå 125A 230V - frå 80A 400 V

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 7.500,- 9.375,-
     
Effekt måling < 200 kW.kr/kw/år 680,- 850,-
Effekt måling > 200 kW.kr/kw/år 520,- 650,-
(Effekt avregnast kvartalsvis)    
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.05-30.09 24,08 30,10
Periode 01.10-30.04 25,28 31,60

Tariff for næringsverksemd, T3H-tariff - Høgspent 22kV

T3H - Større næring - Høgspent 22 kV

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 10.000,- 12.500,-
     
Effekt måling >= 0 kW.kr/kW/år 400,- 500,-
(Effekt avregnast kvartalsvis)    
     
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.05-30.09 22,38 27,98
Periode 01.10-30.04 23,38 29,23

Felles

Alle oppgjevne prisar er inkl. forbruksavgift

Avgifter til staten pr. 01.01.18:
Avgift til Energifondet (ENOVA)
Næringskundar : 800 kr pr målepunkt + 25 % mva = 1000,- kr . Inkludert i fastleddet.
Forbruksavgift p.t. 16,58 øre/kWh + 25% mva = 20,73 øre/kWh
Merverdiavgift p.t. 25%

 

Opning av steng anlegg


Tilkopling/stenging av anlegg

  Eks. mva Inkl. mva
Stenging (omkostningar) 1.352,- 1.690,-
Opning (omkostningar) 1.352,- 1.690,-
Frammøte (omkostningar) 1.160,- 1.450,-

 For alle nye anlegg er det eit påkoblingsgebyr på kr kr 6.000,- eksl mva (7.500,- inkl mva).

 

For oversikt over nettleige hjå andre nettselskap og meir informasjon om nettleige: sjå NVE sine nettsider: www.nve.no/nettleie

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no