Næring og landbruk

H41-H42 - Gardsbruk og mindre næring:
Sikring/overlastvern:
Til og med 125A 230V - Til og med 80A 400 V

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 5.000,- 6.250,-
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.01-28.02 34,09 42,61
Periode 01.03-30.04 31,49 39,36
Periode 01.05-30.09 29,09 36,36
Periode 01.10-31.12 31,49 39,36

 

Tariff for næringsverksemd, T3M-tariff - Lavspent

T3M - Større næring
Sikring/overlastvern:
Frå 125A 230V - frå 80A 400 V

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 8.500,- 10.625,-
     
Effekt måling < 200 kW.kr/kw/år 800,- 1.000,-
Effekt måling > 200 kW.kr/kw/år 620,- 775,-
(Effekt avregnast kvartalsvis)    
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.01-28.02 26,09 32,61
Periode 01.03-30.04 23,49 29,36
Periode 01.05-01.10 22,29 27,86
Periode 01.10-31.12 23,49 29,36

Tariff for næringsverksemd, T3H-tariff - Høgspent 22kV

T3H - Større næring - Høgspent 22 kV

  Eks. mva Inkl. mva
Fastledd kr/år 11.900,- 14.875,-
     
Effekt måling >= 0 kW.kr/kW/år 500,- 625,-
(Effekt avregnast kvartalsvis)    
     
     
Energiledd øre/kWh    
Periode 01.01-28.02 24,24 30,30
Periode 01.03-30.04 21,64 27,05
Periode 01.05-30.09 20,54 25,68
Periode 01.10-30.12 21,64 27,05

Felles

Alle oppgjevne prisar er inkl. forbruksavgift

Avgifter til staten pr. 01.01.21:
Avgift til Energifondet (ENOVA)
Næringskundar : 800 kr pr målepunkt + 25 % mva = 1000,- kr . Inkludert i fastleddet.
Forbruksavgift p.t. 16,69 øre/kWh + 25% mva = 20,86 øre/kWh
Merverdiavgift p.t. 25%
Utjevningstilskudd
Vang Energiverk har fått kr 896 505,- i 2021. Fra 1. mars 2021 - 31.12.2021 er dette tatt hensyn til i energileddet.

 

Øvrige gebyr

  Eks. mva Inkl. mva
Stenging grunna manglande betaling 1.000,- 1.250,-
Årleg gebyr for manuelt avlest målar 1.500,- 1.875,-
Målarkontroll ved seriemåling 600,- 750,-
Målarkontroll ved innsending til tredjepart 2.000,- 2.500,-
Bomtur ved førehandsvarsla oppdrag 1.200,- 1.500,-

 

Gebyr for målakontroll fell bort om det blir identifisert feil på målaren.

Midlertidig stenging av anlegg, bestilt av kunde, for periode under 12 månader
fritek ikkje kunden frå fastbeløp på nettleie i den fråkopla perioden.

Ved opning av anlegg som har vært fråkopla meir enn 12 måndaer, vil dette
verte behandla som et nytt anlegg og det vil verte berekna anleggsbidrag.

Ta kontakt for kostnad ved nytt anlegg.

 

For oversikt over nettleige hjå andre nettselskap og meir informasjon om nettleige: sjå NVE sine nettsider: www.nve.no/nettleie

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no