Standardavtaler

Nettleigeavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettenester og bruker som nettkunde.

Det er utarbeidd nye standardavtaler for tilknytning og nettleige for både forbrukerkundar og næringskundar. Desse vil gjelde fra 01.01.2007.

Dei nye standardavtalene kan du finne her:

Standard nettleieavtale - Privatkunder

Standard nettleieavtale - Nettkunder

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no