Standardavtaler

Nettleigeavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettenester og brukar som nettkunde.

Energi Norge og bransjen har utarbeidd nye standardavtaler med verknad fra 1. februar 2021, og Vang Energiverk nyttar disse.

Nye standardavtaler finn du her: 

Standardavtale for forbrukarkunder

Standardavtale for næringskunder

 

 

Det er utarbeidd standardavtaler for tilknytning og nettleige for både forbrukarkunder og næringskunder. Dei gamle avtalane gjaldt frå 01.01.2007.

Dei gamle standardavtalene kan du finne her:

Standard nettleieavtale - Privatkunder

Standard nettleieavtale - Næringskunder

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no