Endring i nettleige frå 1. juli 2022

Vang Energiverk set ned fastleddet på nettleiga med kr 1 250 inkl mva pr år på alle kundegrupper. 

Samstundes går vi frå kvartalsvis effektavregning til månadleg effektavregning for kundar som ligg på effekttariff.
Det er gjennomsnittet av høgaste timeseffekt på tre forskjellige døgn som gjev grunnlag for månedsavregning.

Kunder med overbelastningsvern over 125A/230V og 80A/400V og årlig forbruk under 100 000 kWh vert flytta over til ny tariff uten effektavregning.

Tariffhefte finn du her.