Endring i nettleige frå 1. januar 2023

Vang Energiverk innfører ny nettleigemodell frå 1. januar 2023. Målet med den nye nettleiga er å få eit meir jamnt belasta straumnett og på den måten holde kostnadane nede. 

Sjå dei nye tariffane her:

Forbrukarkundar

Næringskundar

Større næring og høgspent

Meir informasjon finn du på NVE sine nettsider: 

NVEs spørsmål og svar om nettleige