Vang Energiverk har mottatt utjevningstilskudd for 2021

I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget 20 millioner kroner til utjevning av forskjeller i overføringstariff. Vang Energiverk energiverk fikk tildelt kr 896 505,-.

Tilskuddet på kr 896 505,- skal komme våre kunder til gode og vi vil med virkning fra 1. mars 2021 sette ned energileddet for alle våre kunder med 3,3 øre inkl mva fram til 31.12.21.