Vang Energiverk har mottatt utjevningstilskudd for 2022

Regjeringen har for 2022 bevilget 20 millioner kroner til utjevning av forskjeller i overføringstariff. Vang Energiverk fikk tildelt kr 1 762 836,-.

Tilskuddet på kr 1 762 836,- skal komme våre kunder til gode og vi vil med virkning fra 1. april 2022 sette ned energileddet for alle våre kunder med 5,0 øre/kWh inkl mva fram til 31.12.22.