Vår Energi Haustutgåve 2018

"Vår Energi - Haustutgåve 2018" vert send ut til våre nettkundar i løpet av veke 47.

Her finn du informasjon om straumprisane, straummarknaden og andre gode råd.

I tillegg er det ein konkurranse, med dab-radio som premie.

Elektronisk versjon kan du laste ned her