Vår Energi - Vårutgåve 2019

"Vår Energi - Vårutgåve 2019" vert send ut til våre nettkundar i løpet av veke 18 og 19.

Her finn du informasjon om smarte hus, moglegheitene ved dei nye, smarte målarane og solenergi m.m.

I tillegg er det ein konkurranse, med dab-radio som premie.

Elektronisk versjon kan du laste ned her