Vår Energi - Vårutgåve 2020

"Vår Energi - Vårutgåve 2020" vert send ut til våre nettkundar i løpet av veke 18.

Her finn du informasjon om nettleiga, digitalisering av kraftbransjen, mogleg utjamning av nettleiga og effekttariff.

I tillegg er det ein konkurranse, med dab-radio som premie.

Elektronisk versjon kan du laste ned her