Vår Energi - Vårutgåve 2021

"Vår Energi - Høstutgåve 2021" vert send ut til våre nettkundar i løpet av veke 18 og 19.

Her finn du informasjon om kraftprisane i vinter, sertifiseringsordninga "Trygg Straumhandel" og forventa straumpris framover.

I tillegg er det ein konkurranse, med dab-radio som premie.

Elektronisk versjon kan du laste ned her