Vang Energiverk KF reduserer nettleia ifbm Koronaepidemien.

Vang Energiverk KF og eieren Vang kommune er bekymret for at mange privatkunder og bedrifter vil få likviditetsutfordringer som følge av koronaepidemien. For oss er det viktig å gjøre det vi kan for å hjelpe alle våre kunder i den vanskelige situasjonen.

Vang Energiverk KF vil bidra i den nasjonale dugnaden gjennom å redusere nettleia for alle nettkunder med ca. 30 % for perioden mars, april og mai. Dette gjelder den delen av nettleia som nettselskapet kan bestemme. Statlige skatter og avgifter kan ikke Vang Energiverk KF endre.

Nettkundene vil se reduksjonen på fakturaene som kommer i april, mai og juni. Tiltaket innebærer at nettleia blir redusert med ca. to millioner kroner i denne perioden.

Vang Energiverk KF distribuerer strøm til ca. 2.400 nettkunder

Vang Energiverk KF er organisert som et Kommunalt Foretak og er heleid av Vang Kommune.

For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes:

Kontaktpersoner:
Ordfører i Vang Kommune Vidar Eltun 91723502
Energiverksjef Tor Masdal, 952 18 302
Styreformann Leif Søndrol, 901 87690