Vang Energiverk sett ned nettleiga frå 1. januar 2024.

Vang Energiverk sett ned nettleiga frå 1. januar 2024. 

Innslagspunktet på kapasitetsledd vært sett ned med kr 750 inkl mva pr år.

Energileddet vært sett ned frå 13 øre eks mva til 8 øre eks mva før offentlige avgifter.

Sjå dei nye tariffane her:

Forbrukarkundar

Næringskundar

Større næring og høgspent

Meir informasjon finn du på NVE sine nettsider: 

NVEs spørsmål og svar om nettleige