Styret i Vang Energiverk AS

Vang Energiverk AS vert leia av eit styre på åtte personar. Seks personar er oppnemde av kommunestyret, ein representerar administrasjonen i Vang kommune og ein valt av dei tilsette. 

Noværande styre er

    Faste medlem
Styreleiar:   Leif H. Søndrol
Nestleiar:   Geir Kongslien
Styremedlem:   Inga Bøe
Styremedlem:   Vidar Eltun
Styremedlem:   Elin Rømyhr Haugen
Styremedlem:   Torstein Lerhol
Styremedlem:   Erlend Haaverstad
Styremedlem:(Ans. rep)   Per Tore Hermundstad

 

 

 Varamedlem:

Marta Bjørnøy Lalim
Lars-Ådne Schlytter
Sander Eltun
Ove Martin Stende
Stein Inge Sæternes
Bjørn Olav Kjøs
Anders Hermundstad
John Bjørn Joacim Nylander 

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no