Styret i Vang Energiverk KF

Vang Energiverk KF vert leia av eit styre på sju personar. Seks personar er oppnemde av kommunestyret , og ein valt av dei tilsette. Styret vert vald for fire år av gangen.

Noværande styre sit i perioden 2015-2019

    Faste medlem
Styreleiar:   Leif H. Søndrol
Nestleiar:   Stein Inge Sæternes
Styremedlem:   Inga Bøe
Styremedlem:   Vidar Eltun
Styremedlem:   Elin Rømyhr Haugen
Styremedlem:   Torstein Lerhol
Styremedlem:(Ans. rep)   Per Tore Hermundstad

 Varameldem:

Grete Aasheim
Erik Martinsen Dalåker
Tor Erik Berge
Knut Rogn Tveit
Helge Remmen
Bente Leine
Leif Solemsli
Andris Skeie

Observatør:
Rådmann i Vang kommune

KONTAKT Sentralbord: 61 36 75 50 Vakttelefon: 93 03 64 50 Vakttelefon: 97 68 90 33 epost@vangenergi.no