Ofte stilte spørsmål

Nettleie er kostnad ved å være knytta til straumnettet. Nettleia skal dekke kostnadene ved å bygge og vedlikeholde straumledningene som bringar straumen fram til boligen din. Nettleie er avskilt fra kraftkostnaden, som du betaler til ein kraftleverandør. Netteigar og kraftleverandør skal operere uavhengig av kvarandre. Medan du står fritt til å velge kraftleverandør, er det naudsynt å benytte den netteigaren som har bygd ut straumnettet der du bor.

Ta kontakt på telefon eller epost, så får vi til ein nedbetalingsplan.

 

Telefon : 61 36 75 50

Epost : epost@vangenergi.no

Tips om straumen vert borte er samla her.

 

Sjekk gjerne facebooksida vår før du melder inn straumbrotet på vakttelefonen.

Telefonnummer til vakttelefon er: 930 36 450 / 976 89 033